værnepligtsorlov
Branding
Print siden

værnepligtsorlov

Ifølge værnepligtsorlovsloven er lønmodtagere sikret ret til at genoptage arbejdet hos arbejdsgiveren efter endt værnepligtstjeneste. Loven gælder for værnepligtige lønmodtagere, der på det tidspunkt, hvor de begynder deres værnepligtstjenesten, i mindst 9 måneder vil have været uafbrudt ansat i samme virksomhed gennemsnitligt mere end 8 timer ugentlig.

 

Hvis et ansættelsesforhold følger umiddelbart i forlængelse af lære-, elev- eller praktiktid, medregnes denne i de 9 måneder.

 

Værnepligtige, der vil benytte sig af retten til at genoptage arbejdet hos arbejdsgiveren efter endt værnepligtstjeneste, skal underrette arbejdsgiveren om mødetidspunktet senest 2 uger efter, at han har modtaget indkaldelsesordren.

 

Det bemærkes, at både forsvaret, Beredskabsstyrelsen og Militærnægteradministrationen vejleder om lov om værnepligtsorlov på bagsiden af deres indkaldelsesordrer.

Eksterne links

Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Værnepligtssektionen - Lautruphøj 8 - 2750 Ballerup - Telephone:+45 7281 9000 - E-mail:fps-vpl@mil.dk