værnepligt
Branding
Print siden

værnepligt

Formålet med tjenesten som værnepligtig i forsvaret er at give en basisuddannelse, således at den værnepligtige både som enkeltperson og i samarbejde med andre kan løse de opgaver, som indgår i totalforsvaret af Danmark, enten i det militære forsvar eller ved andre myndigheder (fx Beredskabsstyrelsen, det frivillige forsvar el.lign.).

 

Basisuddannelsen har også til formål at give et kendskab til den enkelte soldats deltagelse i militære opgaver, herunder i fredsstøttende/fredsskabende operationer i udlandet. Den er også grundlaget for eventuel videreuddannelse med henblik på en reaktionsstyrkeuddannelse til international tjeneste eller til fastansættelse i forsvaret.

 

Endvidere sigter basisuddannelsen mod, at der opnås en klar forståelse af, at et retssamfunds anvendelse af militære magtmidler er fast forankret i overholdelsen af Danmarks love og tiltrådte internationale aftaler vedrørende krigens folkeret og menneskerettighederne.

 

Som værnepligtig i Beredskabsstyrelsen uddannes man til at indgå i det assistanceberedskab, der typisk rykker ud til større ulykker, som det kommunale beredskab ikke selv har kapacitet til at håndtere. Det kan være store bygningsbrande, skovbrande, kemikalieudslip, olieforureninger, naturkatastrofer som orkaner og oversvømmelse eller store ulykker som togulykker og sammenstyrtede bygninger med mange fastklemte og tilskadekomne.

 

Værnepligtsuddannelsen består derfor bl.a. af brandmandsuddannelse, udvidet førstehjælp, uddannelse til ulykker med farlige kemikalier og redning i forbindelse med store ulykker.

Eksterne links

Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Værnepligtssektionen - Lautruphøj 8 - 2750 Ballerup - Telephone:+45 7281 9000 - E-mail:fps-vpl@mil.dk