tjeneste som militærnægter
Branding
Print siden

tjeneste som militærnægter

Arbejdet på udstationeringsstederne vil variere, men der gælder nogle fælles betingelser.
 
Arbejdet, som en værnepligtig skal udføre på udstationeringsstedet, må ikke forudsætte en bestemt faglig uddannelse eller en forudgående erhvervsmæssig erfaring på det pågældende område.
 
En værnepligtig må ikke udfylde en ledig stilling på udstationeringsstedet.
 
En værnepligtig må ikke tidligere have været ansat i eller have haft en tilknytning til det udstationeringssted, han bliver udstationeret til.
 
En værnepligtigs ugentlige arbejdstid på et udstationeringssted er 37 timer. Heri er inkluderet pauser, hvor den værnepligtige dog skal stå til rådighed.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Værnepligtssektionen - Lautruphøj 8 - 2750 Ballerup - Telephone:+45 7281 9000 - E-mail:fps-vpl@mil.dk