sygdom som følge af tjenesten som militærnægter
Branding
Print siden

sygdom som følge af tjenesten som militærnægter

Du har ret til visse ydelser i forbindelse med ulykkestilfælde eller sygdom, som med rimelig sandsynlighed er en følge af tjenesten som militærnægter, og som varigt nedsætter din arbejdsevne. Det følger af lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.
 
Mener du, at du har ret til erstatning efter denne lov, skal du, når du bliver hjemsendt, gøre Militærnægteradministrationen opmærksom på det, og du skal sikre dig, at ulykkestilfældet er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen.
 
Krav om erstatning skal rejses inden 6 måneder, fra du bliver hjemsendt, eller inden 1 år fra ulykkestilfældet indtrådte, eller sygdommen blev påvist.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Værnepligtssektionen - Lautruphøj 8 - 2750 Ballerup - Telephone:+45 7281 9000 - E-mail:fps-vpl@mil.dk