sygdom
Branding
Print siden

sygdom

Under værnepligtstjenesten som militærnægter har du ret til fri lægehjælp. Du skal forholde dig således:

Bliver du syg, så du ikke kan give møde på dit udstationeringssted, skal du både ringe til

- dit udstationeringssted og
- sundhedstjenesten.

Både udstationeringsstedet og sundhedstjenesten vil efterfølgende orientere Militærnægteradministrationen om, at du er sygemeldt.

Den koncernfælles sundhedstjeneste har telefonnumer 7654 1242. Hvis opkaldet ikke besvares, ring da på telefonnummer 7695 5183.

Sygemelding
Sygemeldinger skal foretages telefonisk til sundhedstjenesten på hverdage mellem kl. 8.00 og kl. 9.00. Såfremt du ikke foretager sygemelding i dette tidsrum, betragtes dit fravær som ulovligt fravær. Konsekvensen deraf er, at du ikke modtager ydelser for de dage, du er ulovligt fraværende.

En sygemelding af kortere varighed gælder for 3 på hinanden følgende kalenderdage (weekender og helligdage tæller med). Er du på 4.-dagen fortsat syg, skal du igen sygemelde dig.

Telefonkonsultation
Sundhedstjenesten er åben for telefonkonsultation. Telefonkonsultationen kan finde sted inden for tidsrummet mellem kl. 9.00 og kl. 15.00.

Undersøgelse - lægekonsultation på infirmeri
Sundhedstjenesten kan henvise dig til undersøgelse. Dette vil i givet fald ske efter aftale med dig og det nærmeste infirmeri.

Klik her for at se den komplette liste over læge- og tandlægekonsultationer.

Akut lægebehandling
Kommer du ud for en ulykke, som kræver akut lægebehandling, kan du som normalt opsøge lægevagt, nærmeste skadestue eller i yderste konsekvens ringe til alarmcentralen.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Værnepligtssektionen - Lautruphøj 8 - 2750 Ballerup - Telephone:+45 7281 9000 - E-mail:fps-vpl@mil.dk