skade på egen person
Branding
Print siden

skade på egen person

I forbindelse med arbejdet på udstationeringsstedet er du ved skade på egen person omfattet af lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.

 

I sådanne tilfælde skal du kontakte Militærnægteradministrationen, som sender dig et anmeldelsesskema. Dette skema skal du udfylde og returnere til Militærnægteradministrationen.

 

Ulykkestilfælde, der er sket uden for tjenestetiden, hører ikke under loven. Har du en privat fritidsulykkesforsikring, kan du anmelde sådanne ulykkestilfælde til dit forsikringsselskab.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Værnepligtssektionen - Lautruphøj 8 - 2750 Ballerup - Telephone:+45 7281 9000 - E-mail:fps-vpl@mil.dk