overførelse til militærnægtertjeneste
Branding
Print siden

overførelse til militærnægtertjeneste

Er det uforeneligt med din samvittighed at gøre tjeneste både i forsvaret og i Beredskabsstyrelsen, kan du søge om at blive overført til militærnægtertjeneste. Det følger af § 1, stk. 1, i lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde.

Det skal af ansøgningen fremgå, at det strider mod din samvittighed at gøre tjeneste både i forsvaret og i Beredskabsstyrelsen.

Det er ikke tilstrækkeligt, at du på Forsvarets Dag oplyser, at du ønsker at gøre tjeneste som militærnægter. Du skal skriftligt søge om at blive overført til militærnægtertjeneste.
Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Værnepligtssektionen - Lautruphøj 8 - 2750 Ballerup - Telephone:+45 7281 9000 - E-mail:fps-vpl@mil.dk