overarbejde
Branding
Print siden

overarbejde

Du kan kun undtagelsesvist pålægges overarbejde.
 
Overarbejde af mere end ½ times varighed skal varsles senest ved arbejdstids ophør dagen før.
 
Overarbejde, der inden for en uge samlet medfører mere end 2 dages afspadsering, må ikke påbegyndes uden
Militærnægteradministrationens godkendelse.
 
Overarbejde skal afspadseres inden udgangen af den følgende måned. Overarbejde afspadseres time for time.
 
Afspadserer du hele dage, skal udstationeringsstedet forud meddele dette til Militærnægteradministrationen.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Værnepligtssektionen - Lautruphøj 8 - 2750 Ballerup - Telephone:+45 7281 9000 - E-mail:fps-vpl@mil.dk