mulighed for at sige op
Branding
Print siden

mulighed for at sige op

Du kan ikke selv ”sige op” på udstationeringsstedet. Opstår der samarbejdsproblemer, skal du kontakte Militærnægteradministrationen, der sammen med dig og udstationeringsstedet tager stilling til, hvad der skal ske. Udstationeringsforholdet kan herefter opsiges af udstationeringsstedet eller af Militærnægteradministrationen.
 
Udstationeringsforholdet kan standses omgående, f.eks. hvis militærnægteren gør sig skyldig i brud på de regler, der findes for udstationerede militærnægtere.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Værnepligtssektionen - Lautruphøj 8 - 2750 Ballerup - Telephone:+45 7281 9000 - E-mail:fps-vpl@mil.dk