militærnægterordningen
Branding
Print siden

militærnægterordningen

Hovedformålet med militærnægterordningen er ved en erstatningstjeneste at sikre mulighed for, at værnepligtige kan fritages for tjeneste i forsvaret og i Beredskabsstyrelsen, hvis denne tjeneste må anses for at være uforenelig med deres samvittighed, og at indkalde disse værnepligtige til en militærnægtertjeneste til erstatning for tjenesten i forsvaret og Beredskabsstyrelsen.
Hos Militærnægteradministrationen kan man få nærmere oplysninger om militærnægterordningen.
I hefterne "Før Forsvarets Dag" og ”Forsvarets Dag” findes yderligere oplysninger om militærnægtertjenesten.
Forsvarets Dag gives tillige oplysninger om militærnægtertjenesten.
Ønsker værnepligtige at ansøge om overførelse til militærnægtertjeneste, kan der med fordel gøres brug af de ansøgningsskemaer, som Militærnægteradministrationen har udarbejdet.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Værnepligtssektionen - Lautruphøj 8 - 2750 Ballerup - Telephone:+45 7281 9000 - E-mail:fps-vpl@mil.dk