midlertidig hjemsendelse
Branding
Print siden

midlertidig hjemsendelse

Du kan søge om at blive hjemsendt før tid (midlertidig hjemsendelse), hvis
 
• velfærdstruende forhold for dig eller din nærmeste familie gør det nødvendigt, eller
• du får tilbudt en stilling, der er et ganske enestående tilbud for dig i forhold til dit uddannelsesniveau.
 
Søger du Militærnægteradministrationen om midlertidig hjemsendelse, skal du vedlægge dokumentation.
 
Hjemsendes du, skal du skriftligt forpligte dig til at begynde afviklingen af din resterende militærnægtertjeneste senest 1 år efter den midlertidige hjemsendelse, med mindre du til den tid har forhold, der berettiger til udsættelse.
 
Du indkaldes til fuld tjeneste igen, medmindre du allerede har aftjent 30 dage eller derover.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Værnepligtssektionen - Lautruphøj 8 - 2750 Ballerup - Telephone:+45 7281 9000 - E-mail:fps-vpl@mil.dk