møde og introduktion
Branding
Print siden

møde og introduktion

Du bliver kun indkaldt til militærnægtertjeneste, hvis du ellers skulle have været indkaldt til værnepligtstjeneste i forsvaret eller i Beredskabsstyrelsen.

Militærnægtere bliver normalt indkaldt til tjeneste med et varsel på mindst 3 måneder.

Inden din militærnægtertjeneste begynder, sender Militærnægteradministrationen forskelligt materiale til dig med praktiske oplysninger om militærnægtertjenesten.

Tjenesten som militærnægter indledes med en introduktionsdag i Militærnægteradministrationen i Hedehusene.

I løbet af introduktionsdagen orienterer medarbejdere i Militærnægteradministrationen om militærnægtertjenesten om og mulighederne for udstationering.

Du skal derefter aftjene din værnepligt ved at arbejde i offentlige eller offentligt støttede institutioner, som Militærnægteradministrationen har indgået aftale med om udstationering af militærnægtere.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Værnepligtssektionen - Lautruphøj 8 - 2750 Ballerup - Telephone:+45 7281 9000 - E-mail:fps-vpl@mil.dk