love og regler
Branding
Print siden

love og regler

Grundlovens § 81 fastslår følgende om værnepligt i Danmark:
 
”Enhver våbenfør mand er forpligtet til med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver.”
 
I Danmark har der siden 1917 været en civilværnepligtslovgivning, der har indeholdt de ”nærmere bestemmelser” om militærnægtertjenesten.
 
Baggrunden for militærnægtertjeneste er lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde § 1:
 
”Værnepligtige, for hvem militærtjeneste af enhver art efter foreliggende oplysninger må anses for at være uforenelig med deres samvittighed, kan af forsvarsministeren fritages for militærtjeneste mod at anvendes til andet statsarbejde, der dog ikke må tjene militære formål.”
 
Lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde er den væsentligste del af det lovgrundlag, der ligger bag den værnepligtstjeneste, du skal i gang med.
Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Værnepligtssektionen - Lautruphøj 8 - 2750 Ballerup - Telephone:+45 7281 9000 - E-mail:fps-vpl@mil.dk