koncernfælles sundhedstjeneste
Branding
Print siden

koncernfælles sundhedstjeneste

Du må kun kontakte læge- eller tandlægekonsultation på regionsniveau efter aftale med Forsvarets Sundhedstjeneste.

Husk, at du ved konsultation, behandling m.m. hos spe¬ciallæge, fysioterapeut, kiropraktor og tandlæge skal forevise det særlige sundhedsvejled¬ningskort.

Forsvarets Sundhedstjenestes læge- og tandlægekonsultationer:

a) Region Storkøbenhavn
Infirmeriet Flyvestation Skalstrup
Køgevej 167, 4621 Gadstrup
Tidsbestilling læge: 7281 8200
Infirmeri: 7281 8000
Tandklinik: 7281 8190

b) Region Sjælland
Infirmeriet Antvorskov Kaserne
Charlottedal Allé 4, 4200 Slagelse
Infirmeri: 7281 8170
Tandklinik: 7281 8180

c) Region Sydøstjylland
Infirmeriet Flyvestation Skrydstrup
Lilholtvej 2, 6500 Vojens
Infirmeri: 7281 8150
Tandklinik: 7281 8160

d) Region Midtjylland
Infirmeriet Flyvestation Karup
Kølvrå, 7470 Karup J.
Infirmeri: 7281 8130
Tandklinik: 7281 8140

e) Region Nordjylland
Infirmeriet Aalborg, Hvorup Kaserner
Gammel Høvej 34, 9400 Nørresundby
Infirmeri: 7281 8110
Tandklinik: 7281 8120

Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Værnepligtssektionen - Lautruphøj 8 - 2750 Ballerup - Telephone:+45 7281 9000 - E-mail:fps-vpl@mil.dk