klager
Branding
Print siden

klager

Er du utilfreds med forhold i forbindelse med din militærnægtertjeneste, skal du rette henvendelse til Militærnægteradministrationen om sagen. Får du ikke medhold af Militærnægteradministrationen, kan du klage til Forsvarsministeriet over administrationens afgørelse. En sådan eventuel klage kan du sende til Forsvarsministeriet, 2. kontor, Holmens Kanal 42, 1060 København K. Du kan også sende den til Militærnægteradministrationen, som videresender klagen sammen med kopi af de bilag, der er i sagen, til Forsvarsministeriet.
 
Militærnægteradministrationens afgørelse gælder så længe klagesagen behandles.

Eksterne links

Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Værnepligtssektionen - Lautruphøj 8 - 2750 Ballerup - Telephone:+45 7281 9000 - E-mail:fps-vpl@mil.dk