introduktionsperiode
Branding
Print siden

introduktionsperiode

Du bliver kun indkaldt til militærnægtertjeneste, hvis du ellers skulle have været indkaldt til værnepligtstjeneste i forsvaret eller i Beredskabsstyrelsen.
Militærnægtere bliver normalt indkaldt til tjeneste med et varsel på mindst 3 måneder.
Inden din militærnægtertjeneste begynder, sender Militærnægteradministrationen forskelligt materiale til dig med praktiske oplysninger om militærnægtertjenesten.
Tjenesten som militærnægter indledes med en introduktionsdag i Militærnægteradministrationen i Hedehusene.
I løbet af introduktionsdagen orienterer medarbejdere i Militærnægteradministrationen om militærnægtertjenesten om og mulighederne for udstationering.
Du skal derefter aftjene din værnepligt ved at arbejde i offentlige eller offentligt støttede institutioner, som Militærnægteradministrationen har indgået aftale med om udstationering af militærnægtere.
Efter introduktionsdagen bliver du udstationeret til et udstationeringssted, som Militærnægteradministrationen har indgået aftale med om beskæftigelse af militærnægtere.
En afvikling af militærnægtertjenesten bygger på, at der er et tilstrækkeligt antal udstationeringssteder i de enkelte egne af landet til rådighed for de militærnægtere, der møder for at aftjene deres værnepligt.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Værnepligtssektionen - Lautruphøj 8 - 2750 Ballerup - Telephone:+45 7281 9000 - E-mail:fps-vpl@mil.dk