introduktionsdag
Branding
Print siden

introduktionsdag

Tjenesten som militærnægter indledes med en introduktionsdag i Militærnægteradministrationen i Hedehusene.
I løbet af introduktionsdagen orienterer medarbejdere i Militærnægteradministrationen om militærnægtertjenesten og mulighederne for udstationering.
Du skal derefter aftjene din værnepligt ved at arbejde i offentlige eller offentligt støttede institutioner, som Militærnægteradministrationen har indgået aftale med om udstationering af militærnægtere.
Efter introduktionen bliver du udstationeret til et udstationeringssted.
En afvikling af militærnægtertjenesten bygger på, at der er et tilstrækkeligt antal udstationeringssteder i de enkelte egne af landet til rådighed for de militærnægtere, der møder for at aftjene deres værnepligt.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Værnepligtssektionen - Lautruphøj 8 - 2750 Ballerup - Telephone:+45 7281 9000 - E-mail:fps-vpl@mil.dk