hvilende sygesikringsret
Branding
Print siden

hvilende sygesikringsret

Under værnepligtstjenesten er du hos sygesikringen registreret med ”hvilende sygesikringsret”, og Militærnægteradministrationen afholder de fleste udgifter til din sundhedspleje.

Når din værnepligtstjeneste begynder, skal du – hvis du har 3 måneders tjeneste eller derover – aflevere dit sundhedskort. Derfor skal du i stedet vise dit legitimationskort, hvis du af sundhedstjenesten er blevet henvist til speciallæge, fysioterapeut, kiropraktor m.fl. Det samme gælder, når du skal hente lægeordineret medicin på et apotek. Endelig skal du forevise dit legitimationskort i forbindelse med besøg hos tandlæge.

Sammen med dit legitimationskort skal du ved konsultation, behandling m.m. hos speciallæge, fysioterapeut, kiropraktor og tandlæge forevise det særlige sundhedsvejledningskort. Sundhedsvejledningskortet indeholder oplysninger, der er nødvendige for at kunne sende regning til sundhedstjenesten. Forevises sundhedsvejledningskortet ikke, vil du selv kunne komme til at betale for sundhedsudgifterne.

Skal du under din værnepligt rejse til udlandet, kan du få et rejsesygesikringskort i din kommune.

Hvis du i forbindelse med udlandsrejse ønsker yderligere forsikringsdækning, skal du selv rette henvendelse til et forsikringsselskab, som udbyder en såkaldt rejsesygeforsikring.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Værnepligtssektionen - Lautruphøj 8 - 2750 Ballerup - Telephone:+45 7281 9000 - E-mail:fps-vpl@mil.dk