hjemsendelse
Branding
Print siden

hjemsendelse

Når din værnepligtstjeneste slutter, bliver du hjemsendt, og Militærnægteradministrationen sender dig et hjemsendelsesbevis.
Senest 5 dage efter, at din værnepligtstjeneste er slut, og du er hjemsendt, skal du henvende dig til dit lokale folkeregister. Først på det tidspunkt genindtræder du i den offentlige sygesikring, hvorved du får tilsendt et nyt sundhedskort.
Når du bliver hjemsendt, bør du henvende dig til Skat for at få udarbejdet en forskudsregistrering.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Værnepligtssektionen - Lautruphøj 8 - 2750 Ballerup - Telephone:+45 7281 9000 - E-mail:fps-vpl@mil.dk