forsvaret
Branding
Print siden

forsvaret

Forsvaret skal bidrage til at fremme fred og sikkerhed.
 
Forsvaret er et væsentligt sikkerhedspolitisk værktøj, der skal bistå regeringen og Folketinget.
 
Forsvaret hjælper til at værne om de værdier, det danske samfund bygger på. Det sker på mange fronter - både nationalt og internationalt.
 
Formålet med forsvaret er:
 
• at forebygge konflikter og krig.
• at hævde Danmarks suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet.
• at fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederne.
 
Forsvarets hovedopgaver er mangeartede. De spænder lige fra deltagelse i internationale operationer over alt i verden til at sikre dansk territorium og hjælpe med at løse en lang række civile opgaver. Blandt de civile opgaver er bl.a. farvands- og miljøovervågning, forureningsbekæmpelse, fiskeriinspektion, redningstjeneste, isbrydning og deltagelse i katastrofeberedskabet.

Eksterne links

Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Værnepligtssektionen - Lautruphøj 8 - 2750 Ballerup - Telephone:+45 7281 9000 - E-mail:fps-vpl@mil.dk