foreningslederorlov
Branding
Print siden

foreningslederorlov

Foreningslederorlov kan gives til ledere i betydende landsorganisationer og landsforeninger, for at de kan deltage i arrangementer af væsentlig betydning for organisationen eller foreningen.
 
Desuden kan ungdomsledere i sådanne organisationer og foreninger få orlov til at deltage i lejrarrangementer og lignende, når arrangementets gennemførelse er afhængig af den pågældende.
 
Ansøgningen skal påtegnes af vedkommende organisation eller forening og sendes til Militærnægteradministrationen.
 
Der udbetales ikke ydelser under foreningslederorlov.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Værnepligtssektionen - Lautruphøj 8 - 2750 Ballerup - Telephone:+45 7281 9000 - E-mail:fps-vpl@mil.dk