erstatning
Branding
Print siden

erstatning

Som udstationeret militærnægter betragtes du i erstatningsmæssig henseende som knyttet til udstationeringsstedet. Skadegørende handlinger og undladelser, som du under tjenesten måtte gøre dig skyldig i overfor andre personer og andres ting, er derfor Militærnægteradministrationen uvedkommende.
 
I tilfælde af brand, tyveri og lignende, hvor dine personlige ejendele helt eller delvist går tabt, vil der ikke kunne ydes erstatning fra statskassen, medmindre der foreligger en situation, hvor staten er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Dette vil i almindelighed forudsætte, at der foreligger bevis for, at den skadevoldende begivenhed skyldes fejl eller forsømmelse fra Militærnægteradministrationens side.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Værnepligtssektionen - Lautruphøj 8 - 2750 Ballerup - Telephone:+45 7281 9000 - E-mail:fps-vpl@mil.dk