arbejdstid
Branding
Print siden

arbejdstid

Militærnægterens ugentlige arbejdstid er den samme som for en fuldtidsstilling på det almindelige arbejdsmarked, altså i øjeblikket 37 timer pr. uge. Arbejdstiden skal som hovedregel placeres i tidsrummet fra kl. 7.00 til kl. 18.00 mandag til fredag.
Arbejdsmiljølovens regler gælder for militærnægtere, det vil sige, at en udstationeret værnepligtig maksimalt må arbejde 13 timer i døgnet.
Efter arbejdstids ophør disponerer du selv over din fritid.
Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Værnepligtssektionen - Lautruphøj 8 - 2750 Ballerup - Telephone:+45 7281 9000 - E-mail:fps-vpl@mil.dk