arbejdsløshedsdagpenge
Branding
Print siden

Arbejdsløshedsdagpenge

Arbejdsløshedsdagpenge er en ydelse, som kan udbetales til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse.
 
Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse og bliver ledig, kan du søge om at få udbetalt arbejdsløshedsdagpenge.
 
Du skal opfylde forskellige betingelser for at kunne få arbejdsløshedsdagpenge.
 
For at være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge skal du:
 
• Være registreret som arbejdssøgende hos jobcentret.
• Opfylde beskæftigelseskravet.
• Opfylde rådighedskravet.
• Ikke være selvforskyldt ledig.
 
Hvis du bliver arbejdsløs, skal du henvende dig til din arbejdsløshedskasse, som skal vurdere, om du har ret til arbejdsløshedsdagpenge. Din arbejdsløshedskasse skal desuden beregne, hvor stor din arbejdsløshedsdagpengesats er.
 
Du skal for hver udbetalingsperiode udfylde et dagpengekort og sende det til din arbejdsløshedskasse. Arbejdsløshedskassen skal have det i hænde, når udbetalingsperioden er slut. En udbetalingsperiode slutter normalt den næstsidste søndag i en måned. Hvis din arbejdsløshedskasse ikke har modtaget dit dagpengekort m.v. senest 3 måneder efter udbetalingsperiodens udløb, mister du som udgangspunkt retten til arbejdsløshedsdagpengene.
 
På dagpengekortet skal du blandt andet oplyse om alt arbejde i perioden - både lønnet og ulønnet. På baggrund af disse oplysninger vil arbejdsløshedskassen foretage fradrag i arbejdsløshedsdagpenge. Indtægter fra andet end arbejde medfører som udgangspunkt fradrag i arbejdsløshedsdagpengene.
 
Spørg din arbejdsløshedskasse, hvis du vil vide mere om udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge.
Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Værnepligtssektionen - Lautruphøj 8 - 2750 Ballerup - Telephone:+45 7281 9000 - E-mail:fps-vpl@mil.dk