ansøgningsfrist
Branding
Print siden

ansøgningsfrist

Du kan søge om militærnægtertjeneste, når du har modtaget din indkaldelsesordre til forsvaret eller Beredskabsstyrelsen.
Er du indkaldt til Beredskabsstyrelsen, skal du i din ansøgning begrunde, hvori din samvittighedskonflikt består. Dette fremgår af ansøgningsskemaet.
Din ansøgning skal senest være sendt til Militærnægteradministrationen inden 8 uger efter, at du har modtaget din indkaldelsesordre til forsvaret eller Beredskabsstyrelsen.
En værnepligtig kan normalt kun én gang blive overført til militærnægtertjeneste.
Du skal være opmærksom på, at selv om du flytter, er bortrejst eller lignende, har du i henhold til værnepligtsloven pligt til at sørge for, at indkaldelsesordren og andre meddelelser om din værnepligt kan nå dig i rette tid.
Foretag derfor adresseændring eller lav en aftale med din familie eller bekendte, der hurtigt kan kontakte dig.
Sender du ansøgningen efter den nævnte 8-ugers frist, kan du kun overføres til militærnægtertjeneste, når særlige omstændigheder taler for det. Militærnægteradministrationen har udarbejdet et særligt ansøgningsskema, hvis der skal søges om overførelse efter 8-ugers fristens udløb.
Der skal foreligge særlige omstændigheder, hvis du ønsker at blive overført, efter du er mødt til tjeneste i forsvaret eller Beredskabsstyrelsen. I dette tilfælde skal du anvende det særlige ansøgningsskema for tjenstgørende værnepligtige.
Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Værnepligtssektionen - Lautruphøj 8 - 2750 Ballerup - Telephone:+45 7281 9000 - E-mail:fps-vpl@mil.dk