Forsvarsministeriet
Branding
Print siden

Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriet varetager opgaver vedrørende det samlede danske forsvar og civile funktioner i tilknytning hertil, herunder opgaver i forbindelse med internationale aktiviteter og samarbejdsaktiviteter til støtte for bevarelse eller etablering af fred.

Der varetages opgaver vedrørende sikring af forsvarlig besejling og overvågning af farvandene omkring Danmark, Grønland og Færøerne, herunder hævdelse af suveræniteten på søterritoriet. Tilsvarende opgaver varetages for luftrummet.

Forsvarsministeren er som politisk og administrativ leder af Forsvarsministeriet højeste ansvarlige myndighed for det militære forsvar og øvrige myndigheder under ministeriet.

Til ministerområdet hører Forsvarskommandoen, Hjemmeværnskommandoen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Forsvarets Auditørkorps, Farvandsvæsenet, Forsvarsministeriets Interne Revision, Beredskabsstyrelsen og Militærnægteradministrationen.
Forsvarsministeriets adresse er Holmens Kanal 42, 1060 København K.

Eksterne links

Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Værnepligtssektionen - Lautruphøj 8 - 2750 Ballerup - Telephone:+45 7281 9000 - E-mail:fps-vpl@mil.dk