B indkomst
Branding
Print siden

B-indkomst

B-indkomst er honorarer og vederlag, hvorfra der ikke trækkes skat ved udbetalingen.
På grund af bundfradraget vil mange militærnægtere opleve, at langt størstedelen af vederlagene ikke beskattes. Man skal imidlertid være opmærksom på, at man - når bundfradraget er opbrugt - vil skulle betale B-skat. B-skatten opkræves sædvanligvis i op til 10 rater på indbetalingskort, som du modtager fra Skat.
Hvis der er spørgsmål til betaling af skat, fastsættelse af trækprocent m.v., anbefales det, at du tager kontakt til det lokale skattecenter.

Eksterne links

Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Værnepligtssektionen - Lautruphøj 8 - 2750 Ballerup - Telephone:+45 7281 9000 - E-mail:fps-vpl@mil.dk