Beredskabsstyrelsen
Branding
Print siden

Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsens mission er at sikre samfundets robusthed over for følgerne af ulykker og katastrofer, og samtidig undgå, at skader på personer, ejendom og miljø opstår. I den forbindelse varetager styrelsen en række operative opgaver og myndighedsopgaver på beredskabsområdet.
 
Beredskabsstyrelsen leder det statslige redningsberedskab, som består af fem statslige beredskabscentre med fastansatte, værnepligtige og frivillige samt et frivilligcenter.
 
Beredskabscentrene kan assistere de kommunale redningsberedskaber, politiet og andre myndigheder ved større eller længerevarende indsatser i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab eller specialmateriel.
 
Efter anmodning fra en stat eller en international organisation kan styrelsen også assistere ved natur- eller menneskeskabte katastrofer i udlandet.
 
Styrelsen varetager desuden driften af Kemisk Beredskab og Nukleart Beredskab.
 
Kemisk Beredskab yder ekspertrådgivning og assistance til myndigheder ved ulykker med farlige eller ukendte stoffer, mens Nukleart Beredskab blandt andet er med til at sikre, at den danske atomberedskabsorganisation er opdateret.
 
Beredskabsstyrelsens myndighedsopgaver omfatter teknisk forebyggelse - d.v.s. administration af regler om blandt andet brandfarlige oplag og farligt gods - og adfærdsregulerende forebyggelse som eksempelvis kampagnevirksomhed i skoler og offentlighed.
 
Styrelsen fører tilsyn med og rådgiver de kommunale redningsberedskaber, og koordinerer planlægningen af beredskabet i den civile sektor. Hvert år udgiver styrelsen en national sårbarhedsrapport.
 
Endelig udformer Beredskabsstyrelsen beredskabsfaglige uddannelser, og udbyder en lang række kurser, blandt andet på Beredskabsstyrelsens tekniske skole i Tinglev.

Eksterne links

Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Værnepligtssektionen - Lautruphøj 8 - 2750 Ballerup - Telephone:+45 7281 9000 - E-mail:fps-vpl@mil.dk