økonomiske forhold
Branding
Print siden

økonomiske forhold

Under tjenesten udbetales forskellige kontante ydelser.

Du får udbetalt et dagligt vederlag på 154,55 kr. svarende til 4.698,32 kr. om måneden. Du får også udbetalt 96,81 kr. om dagen i kostpenge, hvilket svarer til 2.943,02 kr. om måneden. Desuden optjener du 18,57 kr. i hjemsendelsespenge om dagen.

Det daglige vederlag og hjemsendelsespengene er B-indkomst. Kostpengene er skattefri.

Når du bliver udstationeret, kan du få en boliggodtgørelse på maksimalt 2.483,00 kr. om måneden. Det sted, du bliver udstationeret til, stiller dog undtagelsesvist et værelse til rådighed for dig.

Du bruger dit eget tøj under tjenesten. Er din tjeneste på flere end 30 dage, får du en beklædningsgodtgørelse på 1.137,00 kr. Godtgørelsen er et skattefrit engangsbeløb, og det bliver overført til din NemKonto ved første lønoverførsel.

Under tjenesten kan du som andre værnepligtige med visse begrænsninger rejse frit inden for landets grænser, fordi militærnægterne er omfattet af ordningen om fri befordring af værnepligtige.

Der skal betales arbejdsmarkedsbidrag (8%) af dagligt vederlag og hjemsendelsespenge.

Når du bliver hjemsendt, bør du henvende dig til Skat for at få udarbejdet en forskudsregistrering.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Værnepligtssektionen - Lautruphøj 8 - 2750 Ballerup - Telephone:+45 7281 9000 - E-mail:fps-vpl@mil.dk