Skip to main content

Værd at vide

Go Search
Militærnægteradministrationen
Forside
Ansøg
Udstationeringssteder
Er militærnægter
Love og regler
Kontakt
  
Militærnægteradministrationen > Værd at vide > MNAWIKI > mulighed for at sige op  

mulighed for at sige op

Du kan ikke selv ”sige op” på udstationeringsstedet. Opstår der samarbejdsproblemer, skal du kontakte Militærnægteradministrationen, der sammen med dig og udstationeringsstedet tager stilling til, hvad der skal ske. Udstationeringsforholdet kan herefter opsiges af udstationeringsstedet eller af Militærnægteradministrationen.
 
Udstationeringsforholdet kan standses omgående, f.eks. hvis militærnægteren gør sig skyldig i brud på de regler, der findes for udstationerede militærnægtere.

Last modified at 27-03-2009 04:52  by Niels-Ole Mannerup