Skip to main content

Værd at vide

Go Search
Militærnægteradministrationen
Forside
Ansøg
Udstationeringssteder
Er militærnægter
Love og regler
Kontakt
  
Militærnægteradministrationen > Værd at vide > MNAWIKI > forsvaret  

forsvaret

Forsvaret skal bidrage til at fremme fred og sikkerhed.
 
Forsvaret er et væsentligt sikkerhedspolitisk værktøj, der skal bistå regeringen og Folketinget.
 
Forsvaret hjælper til at værne om de værdier, det danske samfund bygger på. Det sker på mange fronter - både nationalt og internationalt.
 
Formålet med forsvaret er:
 
• at forebygge konflikter og krig.
• at hævde Danmarks suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet.
• at fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederne.
 
Forsvarets hovedopgaver er mangeartede. De spænder lige fra deltagelse i internationale operationer over alt i verden til at sikre dansk territorium og hjælpe med at løse en lang række civile opgaver. Blandt de civile opgaver er bl.a. farvands- og miljøovervågning, forureningsbekæmpelse, fiskeriinspektion, redningstjeneste, isbrydning og deltagelse i katastrofeberedskabet.
 
Eksterne links
Forsvaret

Last modified at 16-04-2009 07:57  by Niels-Ole Mannerup