Skip to main content

Værd at vide

Go Search
Militærnægteradministrationen
Forside
Ansøg
Udstationeringssteder
Er militærnægter
Love og regler
Kontakt
  
Militærnægteradministrationen > Værd at vide > MNAWIKI > deltagelse i udstationeringsordningen  

deltagelse i udstationeringsordningen

Institutioner, foreninger, organisationer, bevægelser m.fl., der vil med i udstationeringsordningen, er velkomne til at kontakte Militærnægteradministrationen for yderligere information.
 
Ønsker man at ansøge om at blive udstationeringssted, skal man udfylde og indsende Militærnægteradministrationens særlige skema til brug derfor. I den forbindelse skal man give en kort beskrivelse af, hvem man er, og hvilke arbejdsopgaver der kan tilbydes.
 
Der er i dag ca. 1.200 udstationeringssteder. På grund af det dalende antal militærnægtere er tilgangen af nye udstationeringssteder midlertidigt stoppet. Undtaget er dog udstationeringssteder i geografiske udkantsområder, hvor der enten ikke er eller kun er få udstationeringssteder.
 
En beskrivelse af arbejdsopgaverne, som den værnepligtige skal beskæftige sig med, indgår i en samlet fortegnelse over udstationeringsstederne, som findes på militaernaegter.dk. Denne fortegnelse stilles til rådighed for militærnægterne ved deres møde til militærnægtertjeneste.
 
Som udstationeringssted kan godkendes:
 
• sociale og kulturelle institutioner, der helt eller delvist finansieres af det offentlige.
• foreninger eller private organisationer med almennyttige formål, der modtager offentlig økonomisk støtte.
• fredsbevægelser samt organisationer med tilknytning til FN.
• kirkelige og fælleskirkelige organisationer.
• miljøorganisationer.
 
Private personer og erhvervsvirksomheder kan ikke godkendes som udstationeringssteder, jf. lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde (”militærnægterloven”) § 1, stk. 2.
 
Udstationeringsstedet skal stille et møbleret værelse til rådighed eller kunne betale en boliggodtgørelse til den værnepligtige. Boliggodtgørelsen er p.t. maksimalt 2.435,00 kr. pr. måned.
 
Til Militærnægteradministrationen skal der tillige betales administrationsomkostninger på p.t. 49,00 kr. pr. arbejdsdag.
 
I forbindelse med udstationering af en militærnægter indgår det enkelte udstationeringssted og Militærnægteradministrationen en egentlig udstationeringsaftale, som er en standardaftale, der ikke kan fraviges.
 
Udstationeringsaftalen bidrager til at sikre, at alle militærnægtere aftjener værnepligten på lige vilkår, uanset hvor de måtte være udstationeret.

Last modified at 16-04-2009 10:25  by Niels-Ole Mannerup