ContentPage_Title
Print siden

Hvordan bliver vi udstationeringssted?

Offentlige eller offentligt støttede institutioner eller organisationer, kirkelige organisationer, fredsbevægelser, miljøorganisationer og organisationer med tilknytning til FN kan ansøge Militærnægteradministrationen om at blive udstationeringssted.

Nedenfor er link til ansøgningsskema med tilhørende vejledning samt link til Militærnægteradministrationens standardaftale med udstationeringssteder.

Ansøgning om deltagelse i udstationeringsordningen - ansøgningsskema

Vejledning til ansøgning om deltagelse i udstationeringsordningen - januar 2012

Aftale mellem Militærnægteradministrationen og udstationeringssteder om betingelserne for udstationering af en militærnægter - september 2012

At have en militærnægter tilknyttet

Militærnægterens arbejde vil afhænge af det enkelte udstationeringssted. Der kan være tale om både rutineprægede arbejdsopgaver og mere specielle arbejdsopgaver, men det skal svare til 37 timers arbejde om ugen. Arbejdsopgaverne må ikke forudsætte en bestemt faglig uddannelse.

Læs mere om:
- arbejdet under tjenesten som militærnægter
- arbejdstid
- boliggodtgørelse
- deltagelse i udstationeringsordningen
- faglige konflikter
- løn fra udstationeringsstedet
- mulighed for at sige op
- samarbejdsproblemer
- tjeneste som militærnægter
- udstationering
- værelse

 Mødedage

På mødedagen har udstationeringsstedet mulighed for at fortælle de nye værne-pligtige om stedets virksomhedsområder og om de værnepligtiges arbejdsopgaver.

Hvis I vil gøre brug af denne mulighed, bedes I ringe til os på tlf. 7281 9306.

Udstationeringsstedernes mødetidspunkt på mødedagen er senest kl. 11.15.

Næste mødedag:
Se forsiden

Praktiske og økonomiske forhold og listen over godkendte udstationeringssteder

Ved udstationering af en militærnægter gælder reglerne i den af begge parter underskrevne 'Aftale mellem Militærnægter-
administrationen og udstationeringsstedet om betingelserne for udstationering af en militærnægter
'. Ovenfor er et link til aftalen.

Under udstationeringen har udstationeringsstedet følgende udgifter: administrationsomkostninger til Militærnægteradmini-
strationen samt boliggodtgørelse til udstationerede militærnægtere, medmindre der stilles et møbleret værelse med adgang til køkken og bad til rådighed for militærnægteren. De samlede udgifter til både boliggodtgørelse og administrationsomkost-
ninger er på ca. 3.700 kr. pr. måned. Nedenfor er et link til en detaljeret beskrivelse af 'Økonomiske forhold' for udstationeringssteder og militærnægtere.

Militærnægteradministrationen har indgået ca. 1.200 aftaler med forskellige udstationeringssteder om udstationering af militærnægtere.
 
Klik her:    Listen over godkendte udstationeringssteder

Nedenfor findes en række artikler, som giver indsigt i tjenesten som militærnægter og dermed også, hvad det har af betydning for udstationeringsstedet, når man har en militærnægter til tjeneste:

- Den daglige tjeneste.
- Erstatningstjeneste.
- Helbredsmæssige forhold.
- Hjemsendelse.
- Militærnægterens frihedsrettigheder.
- Økonomiske forhold.
Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Værnepligtssektionen - Lautruphøj 8 - 2750 Ballerup - Telephone:+45 7281 9000 - E-mail:fps-vpl@mil.dk