ContentPage_Title
Print siden

Forhold under tjenesten som militærnægter

Som militærnægter vil du aftjene din værnepligt på et udstationeringssted, som Militærnægteradministrationen har indgået aftale med. Det er fx sociale og kulturelle institutioner, fredsbevægelser og lign.

Der er mødepligt, og der udbetales vederlag og andre ydelser, ligesom der også er ret til ferie, fri lægehjælp, fri medicin m.v.

Flg. artikler giver indsigt i tjenesten som militærnægter:

- Efter tjeneste.

- Frihed og orlov.

- Før tjeneste.

- Generelle forhold.
- Helbredsmæssige forhold.

- Tjenesten.

- Udstationering.

- Økonomiske forhold.

Finder du ikke svar på det, du søger, prøv i stedet at se under menupunktet "Værd at vide" eller anvend søgefunktionen "Søg".

Ved sygdom

Er du syg, og kan du ikke møde på arbejde, skal du ringe til dit udstationeringssted og den koncernfælles sundhedstjeneste.

Læs her om de forholdsregler, du skal tage, hvis du bliver syg.

Sygemelding
Hvordan sygemelder jeg mig?

Telefonkonsultation
Hvordan konsulterer jeg en læge eller tandlæge?

Akut lægehjælp
Hvad gør jeg, hvis jeg kommer ud for en ulykke, der kræver akut lægehjælp?

Efter tjenesten som militærnægter

Når din værnepligtstjeneste er afsluttet, bliver du hjemsendt. I denne forbindelse skal du bl.a. huske at henvende dig til dit lokale folkeregister, hvorved du vil genindtræde i den offentlige sygesikring og få udleveret et nyt sundhedskort (tidligere sygesikringsbevis).

Overgår du til arbejdsløshed, skal du henvende dig til dit lokale jobcenter og melde dig aktiv arbejdssøgende.

Endelig er det en god idé at kontakte Skat for at få udarbejdet en forskudsopgørelse set i lyset af, at dine økonomiske forhold sikkert vil ændre sig efter endt militærnægtertjeneste.

Flg. artikler giver indsigt i de forhold, der typisk kan opstå efter endt militærnægtertjeneste:

- Generelle forhold.
- Helbredsmæssige forhold.
- Hjemsendelse.
- Økonomiske forhold.

Finder du ikke svar på det, du søger, prøv i stedet at se under menupunktet "Værd at vide" eller anvend søgefunktionen "Søg".

Relevante links

Nedenstående links er blot nogle af dem, der kan være relevante for en militærnægter.

Det kan derudover være en god idé at tage kontakt til den lokale borgerservice i den kommune, hvor du bor.

Arbejdsdirektoratet


Borger.dk

Jobnet

Skat
Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Værnepligtssektionen - Lautruphøj 8 - 2750 Ballerup - Telephone:+45 7281 9000 - E-mail:fps-vpl@mil.dk