ContentPage_Title
Print siden

 Love og regler

Danmarks Riges Grundlov (Grundloven)
Lov nr. 169 af 5. juni 1953

Værnepligtsloven
Bekendtgørelse af værnepligtsloven
Lovbekendtgørelse nr. 225 af 13. marts 2006

Lov om civil værnepligt
Bekendtgørelse af lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde
Lovbekendtgørelse nr. 226 af 13. marts 2006

Bekendtgørelse om civil værnepligt
Bekendtgørelse nr. 995 af 4. oktober 2008

Værnepligtsorlovsloven
Bekendtgørelse af lov om værnepligtslov og om orlov ved forsvarets udsendelse af lønmodtagere til udlandet.
Lovbekendtgørelse nr. 309 af 3. marts 2011.

Lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.
Lov nr. 423 af 10. juni 2003.

Cirkulære om udsættelse af tidspunktet for værnepligtiges møde for session og til aftjening af værnepligt
Cirkulære nr. 156 af 15. oktober 1999.

 Vejledninger m.m.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Værnepligtssektionen - Lautruphøj 8 - 2750 Ballerup - Telephone:+45 7281 9000 - E-mail:fps-vpl@mil.dk