ContentPage_Title
Print siden

Overvejelser om tjenesten som militærnægter

Er det uforeneligt med din samvittighed at aftjene værnepligt i forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, kan du søge om at blive militærnægter. Du kan først søge om overførelse, når du har været på Forsvarets Dag (session).

Tjenestetiden som militærnægter er den samme, som den du ville have haft i forsvaret eller Beredskabsstyrelsen. For de flestes vedkommende er der tale om 4 eller 6 måneders værnepligt, men værnepligten kan dog være op til 12 måneder.

Ansøgningsskemaer findes i boksen "Ansøgningsskemaer". 

Ansøgningsskemaer

Hvis du ønsker at blive overført til militærnægtertjeneste skal du ansøge via et ansøgningsskema.

Klik her for at se ansøgningsskemaerne.

Udsættelse
Hvis du vil søge om udsættelse, skal du anvende et særligt ansøgningsskema, som du finder her:
Ansøg om udsættelse

Listen over godkendte udstationeringssteder

Overføres du til militærnægtertjeneste, modtager du en indkaldelsesordre til en mødedag i Militærnægteradministrationen i Ballerup. Mødedagen er første dag i din militærnægtertjenese. På mødedagen skal du bl.a. vælge udstationeringssted. 

Nedenfor er et link til listen over godkendte udstationeringssteder. Du kan evt. kontakte nogle udstationerings-steder umiddelbart inden mødedagen henblik på eventuel udstationering. Endelig udstationeringsaftale indgås mellem udstationeringsstedet og Militærnægteradministrationen efter mødedagen.

Klik her:    Listen over godkendte udstationeringssteder


Nedenfor finder du en række artikler, som giver en nærmere indsigt i tjenesten som militærnægter.

- Efter tjeneste.
- Frihed og orlov.
- Før tjeneste.
- Generelle forhold.
- Helbredsmæssige forhold.
- Tjenesten.
- Udstationering.
- Økonomiske forhold.

Mødedage

Mødedagen fremgår af din indkaldelsesordre.

Mødedagen begynder kl. 10.30. Du bør dog møde senest kl. 9.30, for at få udleveret ID- og rejsekort m.v.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Værnepligtssektionen - Lautruphøj 8 - 2750 Ballerup - Telephone:+45 7281 9000 - E-mail:fps-vpl@mil.dk