Ansøgningsskemaer
Print siden

ansøgningsskemaer

Ansøgning om overførsel til militærnægtertjeneste indenfor 8 ugers-fristen. Ansøgningen skal sendes efter du har været på Forsvarets Dag og senest 8 uger efter du har modtaget en indkaldelsesordre til forsvaret eller Beredskabsstyrelsen.


Ansøgning om overførsel til militærnægtertjeneste efter 8 ugers-fristen. 
Ansøgningen skal sendes inden du møder til tjeneste i forsvaret eller Beredskabsstyrelsen. I ansøgningen skal du redegøre for de særlige omstændigheder, der begrunder, at du søger senere end 8 uger efter du har modtaget en indkaldelsesordre.


Ansøgning om overførsel til miltærnægtertjeneste fra værnepligt i forsvaret eller Beredskabsstyrelsen som tjenstgørende. Ansøgningen skal sendes efter du er mødt til tjeneste i forsvaret eller Beredskabsstyrelsen. I ansøgningen skal du redegøre for din samvittighedskonflikt samt de særlige omstændigheder, der begrunder, at du ønsker at blive overført til militærnægtertjeneste efter at være mødt til tjeneste.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Værnepligtssektionen - Lautruphøj 8 - 2750 Ballerup - Telephone:+45 7281 9000 - E-mail:fps-vpl@mil.dk