Forside
Print siden

Militærnægteradministrationen og militærnægtertjeneste

Militærnægteradministrationen står for den samlede administration af militærnægterordningen i Danmark. Hovedformålet med militærnægterordningen er ved en erstatningstjeneste at sikre mulighed for, at værnepligtige kan fritages for tjeneste i forsvaret og Beredskabsstyrelsen, hvis denne tjeneste er uforenelig med deres samvittighed.

Hvis du ønsker information om tjenesten som militærnægter, kan du læse mere under menupunktet "Ny militærnægter" nedenfor. Er du militærnægter, kan du læse mere under menupunktet "Er militærnægter". For nye udstationeringssteder eller allerede godkendte udstationeringssteder findes information under menupunktet "Udstationeringssteder".Hjemmesiden er opdateret den 21. august 2018.

Aktuelt

Næste mødedag for nye militærnægtere
Mandag den 27. august 2018.

Nye ansøgningsskemaer
Forenklede ansøgningsskemaer om overførsel til militærnægtertjeneste samt om udsættelse med aftjening af militærnægtertjeneste. 

Ansøg om overførsel  
Ansøgning for tjenstgørende ang. overførsel

Ansøg om udsættelse

Forenklet ansøgningsskema til offentlige virksomheder mv. om deltagelse i udstationeringsordningen.

Klik her: 
Ansøg om deltagelse i udstationeringsordningen

Økonomiske forhold
Beskrivelse af økonomiske forhold for militærnægtere og udstationeringssteder i forbindelse med udstationerings- ordningen. Årlige reguleringer i januar, april og juli.

Klik her: Økonomiske forhold. Juli 2018 

Ny militærnægter

Love, regler og vejledninger

Her finder du love og regler på militærnægterområdet samt en række vejledninger til militærnægtere og udstationeringssteder.

Klik her:    Love, regler og vejledninger
Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Værnepligtssektionen - Lautruphøj 8 - 2750 Ballerup - Telephone:+45 7281 9000 - E-mail:fps-vpl@mil.dk